Almanca

Almanca resmi dil olarak Almanya ve Avusturya’da kullanılmaktadır. Almanca yaklaşık 100 milyon insanın anadili olmakla birlikte asırlar boyunca Alman kültür ve dilinin birleştirici bir rol oynadığı Doğu Avrupa'daki pek çok ülkede de Almanca ikinci dil olarak konuşulmaktadir.

Türkiye'de 25.000 kadar Alman ikâmet etmektedir. Bu grup eski tâbiriyle "Bosporus-Deutsche" ("Boğaziçi Almanları") ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan Alman vatandaşlarından oluşmaktadır.

Alman dili ve edebiyatında uzun süre çevirmenlik yapıp Almanca ve Türkçe 'ye ana dilleri kadar hakim tercüman kadromuz tarafından Almanca tercüme işlemleri yapılmaktadır. Çevirisi yapılacak dokümanın içeriğine göre (teknik, tıbbi, hukuki v.b ) bulunması halinde bu konudaki teknik Almanca tercümanlar tarafından tercümesi yapılmaktadır.

Noter onaylı Almanca tercüme İşlemleri; 
Yeminli Almanca mütercim kadromuz tarafından tercüme edilip noter tarafından tasdik yapılması şeklindedir. Almanca tercümenin noter tasdik fiyatı noter tarafından belirlenecek ücret kadardır bu tutar hakkında bizden tahmini fiyat talebinde bulunabilirsiniz.

 

 

GİZLİLİK PRENSİBİ


ADIM TERCÜME HİZMETLERİ, Tercüme yükümlülüklerini yerine getirirken veya sorumluluklarıyla ilgili olarak MÜŞTERİSİNDEN  almış olduğu tüm bilgi ve belgeleri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve ifşa etmeyeceğini ve tüm bilgi ve belgeleri ticari sır olarak saklayacağını taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuz, daha önceden taraflar arasında yapılmış bir sözleşme olsun , olmasın geçerli olacaktır. ADIM TERCÜME HİZMETLERİ  önceden taraflar arasında yapılmış bir Sözleşme olsun veya olmasın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bu tür bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara ibraz etmek zorunda kalması halinde bu eylemde bulunmadan önce mutlaka MÜŞTERİSİNE bu durumu bildirecek ve MÜŞTERİSİNİN onayını almadan asla bu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara sunmayacaktır. AYRICA  ADIM TERCÜME HİZMETLERİ, tarafından oluşturulacak olan tercüme edilmiş belge arşivi de aynı şekilde gizlilik ilkelerine uygun şekilde korunacak ve ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı bir şekilde muhafaza edilecektir. Bu arşiv tekrar eden tercümelerin süratini, kalitesini ve denetlenmesini artırmak amacıyla kullanılacaktır ve başka bir  nedenle asla kullanılmayacaktır. Talep edilmesi halinde müşterinin isteği doğrultusunda tercümesi tamamlanmış ve müşteriye teslim etmiş belge ve bilgiler derhal silinecektir.

Kontak Bilgileri

Instagram