Gebze tercüme bürosu

Gebze tercüme bürosu olarak tüm dünya lisanlarında hızlı ve garantili tercüme çözümleri ile sizlerleyiz. Çeviri hizmetlerinizi ayağınıza kadar getiriyoruz. Dilerseniz kargo veya kurye ile gün içerisinde tercüme edilmiş metinleri adresinize teslim ediyoruz. Bizimle iletişime geçerek tercüme hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı malumat alabilirsiniz. Uygun fiyat ve profesyonel tercüme çalışmalarımızla her gereksinim duyduğunuz anda sizlere hizmet sunabiliyoruz.  Firmamız ile tercüme hizmetlerinin kalitesi konusunda sıkıntılar yaşamazsınız. Güvenilir ve hızlı çeviri servislerinden faydalanarak  işlerinizi sorunsuz halledebilirsiniz. Çeviri hizmetlerinde bizim farkımızı yaşayabilirsiniz.

 

İşlerimizin kalitesi ve çeviri işlemlerinin yapısı hakkında bir ön bilgi sunmak için aşağıda daha önce İtalyanca dilinden Türkçe diline çevrilmiş bir örnek çalışmayı sizlere paylaşıyoruz. İtalyanca dilinde tercüme hizmetleri hakkında tüm bilgileri İtalyanca bilen müşteri temsilcimiz ile dilerseniz telefondan görüşerek elde edebilirsiniz.

İtalyanca ticaret odası tesciline dair örnek çeviri çalışması: İtalyanca tercüme

                                                                                         [Catania Ticaret Odası]   {Kurum logosu}

Protokol numarası :CEW/132 /2010                   

                            CATANIA  SANAYİ, TİCARET,ZİRAAT VE  EL SANATLARI ODASI

                                                       ŞİRKET TESCİL BELGESİ

                                         ŞİRKETE DAİR  TANITIM BİLGİLERİ

Vergi kodu ve tescil numarası :

Catania Ticaret odasına şirket tescil tarihi: 

Şirket tescil  belgesi                                                                                            

Ekonomik yönetim bölümü kayıt numarası  

Şirket unvanı :

Şirketin yasal statüsü :Anonim şirket

Şirket merkezi :

19/11/1998 tarihli belge ile kurulmuştur.

Şirketin süresi:  

 

Şirketin faaliyet sahaları :

-Demiryolları, metro yolları ve tramvay hatlarının güçlendirilmesi amaçlı çimentonun ve demiryolları bazlı çimento dışı  malzeme ile yolların  düzenlenmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili ürün imalatı sanayi kolu ile ilgili üretim ve  demir yolları ve aynı zamanda  kamu ve özel  yapı malzemelerinin imalatı ile ilgili  çalışmaların sözleşme bazlı yerine getirilmesi.

-Yukarıda ifade edilen benzer ve ilgili olan faaliyet sahalarında diğer şirketlerle ortaklık kurmak.

- Şirket  konsorsiyum ve şirket  grup birleşimlerini kurabilir.

-Şirket kendi faaliyet sahasıyla ilgili, yukarıda listelenen faaliyetlerin yurtdışında ve İtalya’da yerine getirilmesinde faydalı ve  makul görülen tüm endüstriyel, mali , taşınır ve taşınmaz  iş sahalarında faaliyette bulunmak üzere şirketin  yönetim kurulunun yetkisi bulunmaktadır.

- Yukarıda belirtilen faaliyet sahalarında şirket faaliyet sahasındaki işlerin yerine getirilmesi için faydalı olabilecek yardımcı, benzer, tamamlayıcı ve aynı zamanda faydalı olabilecek diğer faaliyet alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilir.

-Yukarıda ifade edilmiş bulunan faaliyet sahalarında, şirket daha kapsamlı şekilde faaliyetleri icra edebilir,şirket iştiraki, konsorsiyum, ortak girişim ve diğer türden ortaklık  işbirliklerinde yurtdışında ve İtalya’da bulunabilir.

- Şirket medeni yargının 2361. Maddesi hükümleri ile sınırlı kalmak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi faaliyet sahasıyla alakalı, benzer ve aynı türden faaliyet sahalarında, yatırım yapmak üzere üçüncü şahıslar, ilgili işletmeler ve ortaklıklarla işbirliklerine imza atabilir.

-Şirket ayrıca, yönetim kurulu tarafından şirket faaliyetlerinin icrasında faydalı görülmesi halinde, tüm ticari, endüstriyel, mali (Kamu hariç olmak üzere)taşınır ve taşınmaz  faaliyetlerde  bulunabilir, tüzel kişilikler ve gerçek kişilikler nezdinde, takip eden sahalarda  aval, taahhüt ve diğer türden garantiler verebilir.

Sayfa  1/9

 

                                                                           [Catania Ticaret Odası]   {Kurum logosu}

Protokol numarası :                                                  25/06/2010

Her  hangi bir formdaki devlet tahvillerinin edinilmesi ve talep edilmesi, izin verilmiş olan mesleki faaliyetler,  özellikle ortaklık iştiraki olmak üzere, kamu ile ilgili faaliyetlerin icrası ve bilhassa şirket faaliyet sahasında yasalarca belirtilmiş olan  finans faaliyetleri, her  hangi bir formdaki finansman edinimleri ,  1 Eylül 1993 tarihli 385 sayılı kararnamenin  106.maddesi hükümlerinde ifade edilmiş bulunan sahalarda ödeme ve aracılık hizmetlerinde bulunma.

 

                           YÖNETİM VE   KONTROL  SİSTEMİ

Yönetim kurulu sistemi:Geleneksel

Yönetim kurulu :Görev alan kişi sayısı : 

                           STATÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

Statü yetkileri :

Tek yönetici ve  yönetim kurulu, düzenleme işlemleri de dahil olmak üzere, her hangi bir istisna olmadan,  şirketin tüm olağan ve olağanüstü faaliyet işlemlerini icra etme yetkisine en geniş  anlamda haizdir.Başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde veya kendisine dair her hangi bir sınırlamanın bulunması halinde, yönetim kurulu veya  yönetim kurulu başkanı  şirketin temsil edilmesi ve üçüncü şahıslar ve  resmi kurumlar nezdinde imza atma yetkisine haizdir.

Bir veya daha fazla sayıda idari müdürün atanması halinde, şirketin temsili ve imza yetkisi, münferit bir şekilde olmak üzere her birisi verilen yetkilerle sınırlı kalacaktır.

 

Rüçhan hakkı hükmü

Hisseler nama yazılıdır.Kendi hisselerini kısmen veya tamamen  devir etmek isteyen hissedar  öncelikli rüçhan hakkı ile şirket hissedarları defterinde kaydı bulunan, üçüncü şahıslara nazaran hisseleri rüçhan hakkı ile edinme hakkına haiz, diğer ortaklara iadeli taahhütlü bir mektup göndermek suretiyle eşit koşullar altında teklifte bulunabilir.Bu hisseleri edinmek isteyen hissedar  bu teklif mektubunu teslim aldıktan otuz gün içinde ortaklara iadeli taahhütlü bir mektup göndermek suretiyle diğer ortaklara vererek kendi takdiri kadar hisseyi rüçhan hakkı ile edinmek istediğini, diğer hissedarın  hakkından feragat etmesi halinde ne kadar hissedarın hisseleri edinmeye niyetlendiğini ayrıca ifade ederek teyit  bilgisini  geçecektir. Bu süre içerisinde  rüçhan hakkı uygulamasını kabul ettiği bilgisini iletmeyen hissedarlar bu işleme rıza göstermemiş sayılacaklardır.Düzenli bir şekilde uygulanan rüçhan hakkına dair ne kadar hissedarın bulunacağı ise teklif edilen ilgili hisseye bağlıdır.Teklifte bulunan hissedar rüçhanlı teklifi yapmayarak üçüncü şahıslara kendi hisselerini devir etme hakkına sahiptir.

Tüzük değişiklikleri – Fon ile ilgili  işlemler ve durumlar

 

Bu çıkarılan tahviller takip eden niteliklere sahiptir:

Kısmi ve dilimli tahviller 31 Aralık 2006 tarihine kadar ihraç edilmiştir.

Sayfa  2/9

                                                                                   [Catania Ticaret Odası]   {Kurum logosu}

Protokol numarası :                                                  25/06/2010

Tahvillerin süresi 1 ocak 2006 ve  31 aralık 2015 tarihleri arasındadır.

EURIBOR bazlı brüt vergi öncesi yıllık kazanım faizi her yılın 31 aralık tarihinde geçerli olacak yüzde 2,5 oranından daha yüksek bir  dağıtım oranıdır.

 

2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,17/BIS,18,22(4/7/07 tarihli kararname)maddelerde değişiklik yapılması nedeniyle tadil edilen  tüzükler.

Grup şirketleri:

 

           ŞİRKET SERMAYESİ VE  MALİ DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Şirketi n Euro para biriminde sermayesi:

Şirketin ihraç edilen sermayesi :  

Taahhüt edilen sermaye :  

Ödenmiş sermaye :  

Tüzük maddelerinde ön görülen mali araçlar :

-Yükümlülükler

Sermaye artırımı söz konusu olması halinde, şirket kanunlarda  izin verilen sınırlar dahilinde farklı haklara sahip hissedarlar önceliklerle ihraç edilen ve dağıtılan hisse senedi ihracında bulunabilir.

Şirket yasalarda belirtilen  türde ve şekilde, hisse senetlerini nama,hamiline, konvertible olarak ve garantili olarak ihraç edebilir.

                                                      FAALİYETLER

Şirket tarafından icra edilen temel  faaliyetler:

Çimento  üretimi faaliyetleri

Şirketin ticari faaliyetlerine başladığı tarih : 31/10/2000

                                  YETKİLİ VE GÖREVLİ  KİŞİLER

Müşavir  26/06/tarihli belge ile  31/12/2039 tarihine kadar göreve atanmıştır.

Görev süresi  31/12/2005 tarihli  bilanço onayına kadar

Yetkileri :

 

GİZLİLİK PRENSİBİ


ADIM TERCÜME HİZMETLERİ, Tercüme yükümlülüklerini yerine getirirken veya sorumluluklarıyla ilgili olarak MÜŞTERİSİNDEN  almış olduğu tüm bilgi ve belgeleri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve ifşa etmeyeceğini ve tüm bilgi ve belgeleri ticari sır olarak saklayacağını taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuz, daha önceden taraflar arasında yapılmış bir sözleşme olsun , olmasın geçerli olacaktır. ADIM TERCÜME HİZMETLERİ  önceden taraflar arasında yapılmış bir Sözleşme olsun veya olmasın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bu tür bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara ibraz etmek zorunda kalması halinde bu eylemde bulunmadan önce mutlaka MÜŞTERİSİNE bu durumu bildirecek ve MÜŞTERİSİNİN onayını almadan asla bu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara sunmayacaktır. AYRICA  ADIM TERCÜME HİZMETLERİ, tarafından oluşturulacak olan tercüme edilmiş belge arşivi de aynı şekilde gizlilik ilkelerine uygun şekilde korunacak ve ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı bir şekilde muhafaza edilecektir. Bu arşiv tekrar eden tercümelerin süratini, kalitesini ve denetlenmesini artırmak amacıyla kullanılacaktır ve başka bir  nedenle asla kullanılmayacaktır. Talep edilmesi halinde müşterinin isteği doğrultusunda tercümesi tamamlanmış ve müşteriye teslim etmiş belge ve bilgiler derhal silinecektir.

Kontak Bilgileri

Instagram